I 2021 var det 10 år siden terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Siden den gang har en ny generasjon unge mennesker vokst opp. Denne generasjonen har vært eksponert for terrorhandlinger i andre land, og dessverre også i Norge. Samtidig har norske ungdommer vært mottagere av ulike forebyggende tiltak rettet mot nettopp radikalisering og voldelig ekstremisme, gjennom blant annet skolens og andre kommunale og statlige aktørers arbeid.

I den anledning ønsket Kunnskapsdepartementet (KD), ved Integreringsavdelingen (Integreringsavdelingen tilhører nå Arbeid- og inkluderingsdepartementet), å fremskaffe kunnskap om ungdoms kunnskap om ekstremisme og kjennskap til forebyggende hjelpetiltak der de bor.

Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo fikk oppdraget med å gjennomføre en studie om ungdommers vurderinger av ekstremisme i Norge i dag, og deres kjennskap til og villighet til å bruke forebyggingsapparatet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Denne rapporten er det første resultatet av dette arbeidet. Rapporten kan lastes ned her. Håvard Haugstvedt og Tore Bjørgo (2022), Ungdom og ekstremisme i 2021 - En studie av ungdommers vurdering av ekstremisme og forebygging i Norge, C-REX rapport 2/2022, Universitetet i Oslo