Forskningskafe

Elev-vennlig undervisning (video)

Hva er en elev-vennlig skole og er norsk skole elev-vennlig? Hvor mye handlingsrom har lærerne innenfor rammene av metodeansvaret? I denne innledningen diskuterer lektor Simen Spurkland norsk skole i lys av disse spørsmålene samt dagens leksepraksis i skolen.

Simen Spurkland jobber som lærer og har de senere årene vært aktiv i samfunnsdebatten rundt skole. På Utdanningsforbundet- og Utdanningsforskning.no sin Forskningskafe 7. mars innledet han med profesjonsfaglige betraktninger om kveldens tema, som var lekser, med fokus på leksepraksis og lærer/elev relasjonen. 

Forfatterbilde

Simen Spurkland

Simen Spurkland jobber ved Vøyenenga ungdomsskole i Bærum, der han underviser i matematikk, musikk og samfunnsfag. Siden 2013 har Simen undervist i klasserom med 1:1 iPads. Ved siden av jobben som lærer holder Simen kurs og foredrag om digital didaktikk, matematikkdidaktikk og om det å være en profesjonell lærer. 

.

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler