Forskningskafe

Forskningskafe: Relasjonskompetanse og kunsten å bygge et godt læringsmiljø

Velkommen til forskningskafe! Sendingen begynner torsdag 19. september klokken 18.00 så bli sittende, for dette blir gøy!

Klikk her dersom du ønsker å delta på arrangementet i Oslo.

Relasjonskompetanse er en grunnleggende almenmenneskelig kompetanse som handler om å kunne inngå i positive og støttende interaksjoner/samhandlinger med andre mennesker. Som lærer skal du handle relasjonskompetent i en profesjonell sammenheng preget av læring, utvikling og danning der barns og unges utvikling er i fokus.

Spørsmålet blir, hva innebærer dette i lærerens daglige arbeid?

Innledning ved Louise Klinge, dansk forsker og kommentarer ved Jørgen Moltubak og Trond Herbert Johansen.

Om innlederne:

Louise Klinge har gjennom praksisnær forskning i den danske grunnskolen undersøkt lærer-elev-relasjoner og lærerens profesjonelle relasjonskompetanse. Hun har beskrevet spesifikke kjennetegn ved relasjonskompetansen og strukturelle samt individuelle betingelser for at lærere opptrer relasjonskompetent - og dermed inngår i relasjoner med barn og unge som fremmer deres trivsel og utvikling. Klinge har arbeidet som lærer for alle klassetrinn i grunnskolen. I 2017 vant hun en pris for formidlingen av sin avhandling Lærerens relationskompetence: En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen. Klinge gitt ut boken Lærerens relationskompetence Kendtegn, betingelser og perspektiver.

Jørgen Moltubak er utdannet litteraturviter og lektor fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet som lærer og avdelingsleder på ungdomstrinn og i videregående skole i en årrekke, og er gjesteforeleser i klasseledelse på lærerutdanningen ved flere Høgskoler. Han holder en rekke kurs og foredrag om klasseledelse og skoleutvikling. Han har bl.a. skrevet bøkene, Gnistrende undervisning - håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign, Gnistrende samarbeid - håndbok i skoleutvikling for lærere og Fortellemagi - kunsten å bruke fortellinger i formidling,

Trond Herbert Johansen er rektor ved Mortensrud skole. Tidligere jobbet han som rektor ved Hauketo skole. Johansen er utdannet lærer og har en master i skoleledelse. Han har lang arbeidserfaring fra skoleverket hvor han i tillegg til rektorstillingene har jobbet som lærer, inspektør og assisterende rektor.

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler