Hva er et godt hjem/skole-samarbeid? Kan dette også hjelpe skolen i mobbearbeidet?

Skrevet av: Vigdis Alver

Hvordan kan foresatte samarbeide, slik at det bidrar til forebygging? Dette er viktige spørsmål i episode 33 av podkasten Lærerrommet.

Hør på episoden direkte her:

– Helt nødvendig

Episodens gjester er mobbeombud Bodil Jenssen Houg i Buskerud (Viken), rektor Ellen Sundby ved Vestli skole i Oslo og Gøril B. Lyngstad i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG.

– Et godt psykososialt miljø betyr ikke at vanskelige ting ikke oppstår, men at man har et språk for å snakke om det når det skjer, sier mobbeombudet.

Houg sier at et godt hjem/skole-samarbeid kan påvirke det forebygge mobbing, og er helt nødvendig.

– Når vi jobber i de vanskeligste sakene i skolen, så er det nesten ingenting som kan gjøres uten at foreldre er med på lag. Sakene som løses er nettopp de der foreldre står sammen med barna sine og er med på å finne en løsning.

– Samarbeidet mellom hjem/skole må være systematisk og jevnt, og begge parter må føle at de har en viktig rolle, sier mobbeombudet

Vestli skole har slitt med høye mobbetall, og rektor Sundby sier skolen prøvde ulike løsninger uten effekt. Nå er foreldrene invitert mer med, og er blitt aktive – noe skolen allerede merker at er positivt. Dette er bare et av tiltakene rektoren trekker fram:

– En del av mobbingen hos oss skjedde på skoleveien, før elevene kom på skolen. Hele ledelsen og FAU var ute fra klokka åtte til halv ni hver morgen. Det gjorde at elevene også så at det var tryggere å komme på skolen, at det var flere voksne ute og ikke minst at foreldre var ute, sier Sundby.

Lyngstad fra FUG sier at foreldre ofte ikke vet hvilken rolle de har i samarbeidet med skolen og heller ikke vet hvor viktig rollen deres er.

– Om skolen inviterer og forteller hvor viktig de er og hvilken rolle de kan ha i samarbeidet, vil foreldre få en helt annen forståelse og vil ha helt andre forutsetninger for å kunne fylle rollen, sier Lyngstad.