Video: Marte Blikstad-Balas om Fagfornyelsen

De nye læreplanene innføres fra høsten 2020. Hva er nytt, hvordan kan ledere, i samarbeid med lærere og tillitsvalgte, få til gode prosesser slik at skolene er godt forberedt? Hvor ligger de største utfordringene?

I dette foredraget fra Utdanningsforbundet sitt kveldsseminar "Fagfornyelsen og skoleledere" innleder Professor ved UiO, Marte Blikstad-Balas, om ulike problemstillinger og muligheter ved implementering av Fagfornyelsen for den enkelte skole og skoleleder.

I foredraget drøfter Balas det nye kompetansebegrepet som ligger i Fagfornyelsen. Hun ser også på hvordan skoleledere kan tilnærme seg fagutvikling og utvikling av lokale fagfelleskap når det kommer til lærernes undervisningsplanlegging, tverrfaglighet og dybdelæring. 

Forfatteravatar

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler