Video: Judit Novak om rettsliggjøringen av norsk skole

Hva ligger egentlig i begrepet «rettsliggjøring av skolen»?  Og pågår det en økende rettsliggjøring av  norsk skole?

Rettsliggjøring av skolen er en betegnelse på en utvikling hvor stadig flere fagområder som tidligere lå til lærerens profesjonelle skjønn underlegges rettslige rammer. I dette foredraget drøfter skoleforsker Judith Novak rettsliggjøringen av den norske skolen i lys av arbeidet med ny opplæringslov. 

Judit Novak er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun tok sin doktorgrad ved Uppsala universitet 2018 med den første avhandlingen i Norden om rettsliggjøringen av skolen. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke artikler om rettsliggjøring av skolen og høyere utdanning, men også om internasjonale styringstrender knyttet til ekstern vurdering via skoleinspeksjon. Novak er medlem av styret for Utdanningsrett ved Universitet i Oslo.

Forfatterbilde

Judit Novak

Judit Novak tok sin doktorgrad ved Uppsala universitet 2018 med den første avhandlingen i Norden om rettsliggjøringen av skolen. Siden 2019 er hun førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, der hun er emneansvarlig på masterprogrammet i utdanningsledelse samt underviser og veileder i forskerutdanningen.

Novaks forskningsinteresser er særlig knyttet til spenningsfeltet mellom juss og pedagogikk med vekt på ansvarliggjøring av skolens profesjonelle, men også til styring av utdanningssystem og utdanningspolitikk. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke artikler om rettsliggjøring av skolen og høyere utdanning, men også om internasjonale styringstrender knyttet til ekstern vurdering via skoleinspeksjon. Novak er medlem av styret for Utdanningsrett ved Universitet i Oslo.

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler