Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet) er Norges største samfunnsvitenskapelige forsknings- og utdanningsinstitusjon. Vi tilbyr utdanning på alle nivåer, også doktorgrad. Ved SV-fakultetet forskes det på psykologi, økonomi, sosialantropologi, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsgeografi. Denne forskningen danner grunnlaget for utdanningstilbudet. Vi har også to tverrfaglige forskningssentre: ARENA senter for europaforskning og Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Blant våre verdensledende miljøer er SFF-senteret Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP) og hjerneforskningsmiljøet Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC).

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet)