Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det fjerde største av Norges ti universiteter med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. 

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet: 

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
  • USN Handelshøyskolen

Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap er det største av de fire fakultetene med 6.500 studenter (https://www.usn.no/om-usn/organisering/fakultetene/fakultet-for-humaniora-idretts-og-utdanningsvitenskap/

Fakultetet har doktorgradsprogram i Pedagogiske ressurser og lærerprosesser i barnehage og skole.

4. mai 2018 ble det vedtatt av kongen i statsråd at Universitetet i Sørøst-Norge er Norges tiende universitet.

Universitetet i Sørøst-Norge er et resultat av fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark som fusjonerte 1. januar 2016. 

USN er plassert i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark og har campuser i Bø, Drammen, Notodden, Porsgrunn, Kongsberg, Ringerike, Rauland og Vestfold (Horten).