Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Læringsmiljøsenteret, forsker på hvordan ansatte i barnehager og skoler kan forebygge utfordringer i skolemiljøet, og på hvordan barn og unge lærer og fungerer i sosiale samspill.

Forskning publiseres i nasjonale og internasjonale tidsskrift, på nettsidene og i bøker. Læringsmiljøsenteret er organisert under Universitetet i Stavanger og har en avdeling i Stavanger og en i Porsgrunn. Senteret  har cirka 60 ansatte.

Senteret skaper, samler og sprer kunnskap om gode og trygge læringsmiljø både i  barnehager og skoler. I tillegg til forskning er senterets oppdrag å bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken.

Mer om Læringsmiljøsenteret