Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er en frittstående allmennyttig forskningsstiftelse, basert i Oslo.NIFUs forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Instituttet har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet. NIFU utgir årlig FoU-statistikk for de nordiske land, og produserer statistikk om avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter i Norden og Baltikum. Forskningen finansieres gjennom oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere, prosjektfinansiering fra nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og en basisbevilgning fra Norges forskningsråd.