Willy Aagre er professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Aagre er opptatt av ungdoms vilkår i samfunnet, sett på tvers av områder som skole, familieliv, venneforhold og mediepreferanser. En annen interesse er skolehistorisk, med særlig vekt på lærerinnenes betydning i den offentlige skolen i årene mellom 1880 og 1940. Blant hans utgivelser som eneforfatter eller medredaktør kan nevnes Folkeopplyseren: Anna Sethne og den norske reformpedagogikken (2016), Skolens mening: 50 år etter Nils Christies hvis skolen ikke fantes (2022) og Ungdomskunnskap: hverdagslivets kulturelle former. 3. utg. (2022).