Ilka Nagel studerade till lärare i Tyskland, undervisade i skolor i Tyskland och Sverige och har haft uppdrag inom skolutveckling med fokus på digitalisering. Sen 2016 arbetar hon på Høgskolen i Østfold (Institutt for pedagogikk, IKT og læring). Här undervisar hon i kurser som fokuserar på lärares digtiala kompetens och var projektleder för digitalisering i lærerutdanning.

Nu håller Nagel på med ett PhD projekt som handlar om lärarutbildere i en digital tid. Nagels forskningsinteresser omfattar Digital Skills in Teaching and Learning, Teachers' Digital Competence, Continuous Professional Development, Digital Didactical Design and Digital Assessment.