Carl Cato Wadel er førsteamanuensis og underviser i samfunnsfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Wadel har graden dr. philos fra Universitetet i Bergen. Forskningsinteresser er ledelse, medarbeidersamhandling, organisasjonskultur og organisasjonsendring.

Wadel har publisert flere vitenskapelige artikler: Wadel, Carl Cato & Knaben, Åse Dagmar (2019). Pendling mellom utdanning og arbeid. Hvordan former barnehagelærerutdanningen deltidsstudenter som yrkesutøvere? Norsk pedagogisk tidsskrift 103 (02-03), s. 96-107. Wadel, Carl Cato (2021) Samlederskap i barnehagen. Erfaringer med delt lederskap mellom likestilte pedagogiske ledere. Søkelys på arbeidslivet 38 (1), s. 59–73. Wadel, Carl Cato & Knaben, Åse Dagmar (2021). Barnehagen – en lærende organisasjon? Styreres forståelser av en lærende organisasjon og kjennetegn ved en lærende barnehage. Norsk pedagogisk tidsskrift 105 (4), s. 397-408.