Hva skjer når kommuner får mer midler til å bruke på helsesøstre i skolen? Forskere fra NIFU skal i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Folkehelseinstituttet undersøke dette.

F.v.: Karin Vaagland, Martin Flatø, Roger Andre Federici, Arnfinn Helleve, Unni Vere Midthassel og Lars Edvin Bru. – Vi tror at mer samarbeid mellom helsesøstre og lærere kan gjøre det lettere for elever å komme gjennom utfordringer de står i, sier Unni Vere Midthassel, her sammen med resten av prosjektledelsen. F.v.: Karin Vaagland (NIFU), Martin Flatø (NIFU), Roger Andre Federici (NIFU), Arnfinn Helleve (FHI), Unni Vere Midthassel (NSLA) og Lars Edvin Bru (NSLA). Foto: Fredrik Dahle VedholmSom en del av et forskningsprosjekt får 14 kommuner midler til en ekstra helsesøsterressurs. Ressursen fordeles på fire skoler i hver kommune og retter seg mot elever på 5. til 7. trinn.

For å undersøke effekten av tiltaket, skal forskere sammenligne de uttrukne skolene med resten av skolene i kommunene. Gjennom samarbeid med lærere, skoleledere og sosiallærere skal den ekstra ressursen bidra til å styrke elevenes læringsmiljø.

Målrettet samarbeid

I prosjektet skal skolen og skolehelsetjenesten samarbeide bredere og mer målrettet enn det de gjør i dag.

Hvordan vil det påvirke hvor mye elevene er borte fra skolen? Vil læringsmiljøet bli bedre? Og hvordan vil det påvirke læringsutbyttet? Det skal forskerne undersøke.

De skal også studere selve gjennomføringen av tiltaket. Målet med det er å bidra til effektiv innføring av liknende tiltak i kommuner.

Forskningsprosjektet heter Et lag rundt eleven: Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole.

Roger Andre Federici ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) leder prosjektet. Han er leder for forskningsområdet studier av grunnopplæringen ved NIFU.

En ressurs for alle elevene

– Lærere, skoleledere, sosiallærere og helsesøster skal ikke bare samarbeide om enkeltelever som sliter, men om hvordan skolen jobber med og legger til rette for ulike utfordringer, sier Unni Vere Midthassel, professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger. Hun er med i prosjektledelsen.

– For å få til et godt samarbeid er det viktig med faste møtepunkt, peker Midthassel på.

Prosjektledelsen har laget en veileder. Målet med den er å gi idéer til områder skoleledere, lærere, sosiallærere og helsesøstre kan samarbeide om.

Eksempler er forebygging av mobbing og oppfølging av dem som har blitt mobbet. Andre eksempler er forebygging av skolevegring og oppfølging av elever som sliter med det.

Bruke mer midler på helsesøstre

– Hvis dette prosjektet viser seg å være vellykket, er det et argument for mer systematisk bruk av helsesøstre som samarbeidspartnere for utvikling av gode skolemiljø for alle elever. Dette vil forutsette mer midler til skolehelsetjenesten, sier Midthassel.

Prosjektet startet mars 2017 og varer til juni 2020. Det er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Budsjettet er på 31,4 millioner kroner.