Professor Henrik Daae Zachrissons prosjektidé om sosial ulikhet, barns språkutvikling og skoleprestasjoner er så god at Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir 18,5 millioner kroner i form av det prestisjetunge stipendet ERC Consolidator Grant.

Skrevet av Marika Vartun og Hanna Karv

Zachrissons håp er at ERC-prosjektet kan bidra til at alle barn, uansett hvor de kommer i fra, eller hva slags familie de har vokst opp i, får likere muligheter for å mestre skolen. Fra venstre: Sten Ludvigsen, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet , Henrik Daae Zachrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, og Ona Bø Wie, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk. (foto: Shane Colvin / UiO)

Prosjektet "Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity (EQOP)" er innvilget 1,9 millioner euro (omlag 18,5 millioner kroner) over fem år. Prosjektet skal undersøke hva som kan være årsaker til sosiale forskjeller i barns skoleprestasjoner, og hvordan de kan forebygges.

Videoproduksjon: Shane Colvin, UiO

– Det er en gledelig nyhet at ERC innvilger mitt forskningsprosjekt. Dette gir meg mulighet til å forske på det jeg synes er aller mest spennende i mange år fremover, sier professor Henrik Daae Zachrisson.

Smalt nåløye, men Zachrisson klarte det

Det europeiske forskningsrådet (ERC) velger hvert år ut de beste forskerne med de beste prosjektene for å finansiere grensesprengende forskning. Nåløyet er smalt da talentfulle forskere fra hele verden konkurrerer om de prestisjetunge stipendene.

Zachrissons er nylig tilsatt som professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han vant på første forsøk fram med sitt forskningsprosjekt.

– Jeg er glad for at tematikken sosial ulikhet, barns språkutvikling og skoleprestasjoner får det fokuset det fortjener, sier Zachrisson.

Temaet er viktig for forebygging og utvikling av tiltak
Instituttleder, Ona Bø Wie gratulerer den unge professoren og er glad tematikken settes på den europeiske agendaen.

– Vi er svært stolte og gratulerer Professor Henrik Daae Zachrisson med det prestisjetunge stipendet. Når ERC velger å støtte forskning på denne tematikken er det et signal om at ny kunnskap om hvordan sosiale ulikheter kan ha sammenheng med forutsetninger for læring, er nødvendig. Ut fra et spesialpedagogikk perspektiv vil ny kunnskap være viktig for forebygging og utvikling av tiltak, sier Bø Wie.

Fakultetets første ERC prosjekt

Dette er den første ERC tildelingen til Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Dekan Sten Ludvigsen er glad over tildelingen.

– Dette prosjektet besvarer svært viktige problemstiller. Sosial ulikhet er et stadig større problem i samfunnet og vi trenger å kunne forklare de mekanismer som skaper denne typen forskjeller. Vi gratulerer Henrik Daae Zachrisson med prosjektet, sier Ludvigsen.

Et prosjekt med store ambisjoner

Prosjektet starter opp i 2019 og vil vare i 5 år. Forskningen vil foregå i tre faser:

  • Først skal Zachrisson og hans kollegaer prøve å finne årsaker til sosial ulikhet i barns språkutvikling og skoleprestasjoner, ved å se på faktorer i barns oppvekstmiljø og i familien.
  • Dernest skal de finne ut om barnehage for ett- og toåringer bidrar til å redusere sosial ulikhet i språkutvikling og skoleprestasjoner.
  • Til sist skal de undersøke kost-nytte ved barnehage for alle ett- og toåringer, dvs. om den samfunnsmessige nytten av dette tilbudet er større enn omkostningen.

– Jeg håper resultatene våre kan brukes til å forebygge negative konsekvenser av sosial ulikhet, og å bidra til å gi barn og unge likere muligheter til å mestre skolegangen, avslutter Zachrisson entusiastisk.