Stadig flere norske skolebarn lever i fattigdom. Hvordan påvirker dette skoleprestasjonene til elevene og hva kan egentlig skolen gjøre?

Gjestene i denne episoden er:

Henrik Daae Zachrisson professor ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP).

Josefine Haugen, spesialpedagog og tidligere lærer i Osloskolen. Nå er hun stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO

Research: Marika Vartun og Elise Koppang Frøjd.
Programleder: Elise Koppang Frøjd.
Produsent: Shane Colvin.

Se et kort utdrag fra podkastepisoden om elever som lever i fattigdom (videoproduksjon: Shane Colvin/UiO).