Hva betyr dybdelæring, og hva betyr det ikke?

LÆRERROMMET: Begrepet dybdelæring er mye brukt i de nye læreplanene. Hør samtalen  i podkasten Lærerrommet mellom professor  Thomas Dahl ved NTNU og professor Atle Skaftun ved UiS om hva dybdelæring og fagfornyelsen.

Hvorfor er begrepet blitt så sentralt i de nye læreplanene? Hør Lærerrommets episode direkte her:

Episode 54: Hva er dybdelæring i fagfornyelsen?

Episodens gjester er professor Atle Skaftun ved lesesenteret, Universitetet i Stavanger og professor Thomas Dahl ved institutt for lærerutdanning, NTNU.

– Mange tolkninger

– Det mest interessante spørsmålet er kanskje om dybdelæring er noe man skal holde på med eller ikke. Når man leser overordnet del så må man tolke det som at skolene skal holde på med dybdelæring. Men i utgangspunktet er det et teoretisk begrep, sier Dahl.

– Praksisen må gjøre sin egen tolkning av begrepene som både vi forskere og politikere hoster opp, og selv finne ut hva de vil legge i det og hva det vil bety. Skolene må egentlig ha en uformell diskusjon om hva som ligger i begrepet og spørre «hva betyr det for oss?», sier Dahl om dybdelæring.
Dahl mener det er mange forståelser av hva dybdelæring egentlig er.

Skaftun understreker at dybdelæring verken er en ny ting eller en ny måte å lære på, og at de fleste vet hva er og kjenner igjen.

– Ikke glem overflaten

– God læring er og har alltid vært rettet mot dypere forståelse, sier Skaftun.
Han trekker fram skillet mellom overflatelæring og dybdelæring.

– En fare er at dybde blir ladet som noe positivt, mens overflate blir noe negativt – en karakteristikk av den gamle praksisen, mens dybde er den nye praksisen vi skal inn mot. Og det er litt i strid mot en måte å tenke læring på, der samspillet mellom overflatestrategier og dybdestrategier er veldig viktig for å komme dypere, understreker Skaftun, og:

– Vil du dypt, må du også ofte grave bredt.

Dahl er enig i at overflatelæringen ikke må forkastes.

– Det er kanskje på overflaten det er rom for å leke seg fram med det man skal lære før man begynner å gå inn i dybden og jobbe grundigere. Dybdelæringsbegrepet bør ha litt forskjellig betydning i barneskolen og høyere opp i ungdomsskolen og videregående.

Han peker på at det ikke står noe sted at man også skal ha overflatelæring, og at derfor er det viktig at også den biten ivaretas, så ikke alt blir dybdelæring.

– Det kan bli en ganske kjedelig læringsprosess, mener NTNU-professoren.

Skaftun synes også at dybdelæring henger tett sammen med elevmedvirkning, som også er sentralt i fagfornyelsen.

– Dybdelæring og elevmedvirkning kan utfylle hverandre på en positiv måte, mener han.

Og hva elevmedvirkning betyr i fagfornyelsen er tema i Lærerrommets episode 50. Hør den direkte her:

Episode 50: Hva betyr elevmedvirkning i fagfornyelsen?