Over hele landet er det nå spente skolestartere. Skal barn og elever tilpasse seg skolen, eller skal skolen tilpasse seg dem?

LÆRERROMMET: Overgangen mellom barnehage og skole kan ta svært lang tid for noen av skolestarterne. I episode 52 av Lærerrommet snakker lærer Sigmund Bjerkreim og førsteamanuensis Hilde Dehnæs Hogsnes om hvordan overgangen blir god.

Episode 52: Hva er en god overgang fra barnehage til skole?

Sentrale spørsmål i denne episoden av Lærerrommet er blant annet: Hvor lang tid kan overgangen fra barnehagen ta, og hvordan blir overgangen god for både elevene og skolen?

Gjestene er lærer Sigmund Bjerkreim ved Solås skole i Rogaland og førsteamanuensis i pedagogikk Hilde Dehnæs Hogsnes ved Universitet i Sørøst-Norge.

Leken og bevegelse

– 6-åringene er ikke designet for å sette seg ned i en stol ved en pult i seks timer hver dag. De må møtes med det i bakhodet, at her må vi være aktive og her må vi ha mye lek, mener læreren fra Rogaland som sier han selv får trøbbel i klasserommet om det ikke er slik.

– Det første de lurer på er: Liker læreren meg? Liker de andre meg? Får jeg venner her? sier Bjerkreim.

Han synes at det som skjer i friminuttet er like viktig som det som skjer i klasserommet, for å skape trygghet blant elevene og i fellesskapet.

– Jeg må være på i overgangsfaser. Alle voksne må være på plass, og være proaktive ute med ungene og sveipe rundt - ikke bare være med en gruppe elever.

Lærerens erfaring er at for noen elever går hurtig å bli vant til skolehverdagen, mens det for andre tar flere måneder eller store deler av førsteklasse å bli trygg.

Barns kompetanse

Førsteamanuensis Dehnæs Hogsnes er opptatt av at overgangen fra barnehage til skole en prosess, også hun trekker fram leken som viktig i skolen.

– Overgangen må få ta den tiden den trenger å ta. Det er viktig at man legger til rette for at barn kan være aktivt deltakende i det nye miljøet de blir en del av. Da må man ta utgangspunkt i hvilke erfaringer barn har fra før, sier hun.

– Eksempelvis har barn mye kompetanse på lek. De har lekt mye i barnehagen og den kompetansen bør tas i bruk når de kommer inn i skolen.

Dehnæs Hogsnes understreker at det er viktig å være oppmerksom på at det er barna som skal oppleve en god sammenheng mellom barnehagen og skolen, og at det også er de som skal ha den gode overgangen.

– Man må møte barn der de er, og på erfaringene og forventningene de har med seg, sier hun.