Gir digital teknologi i skolen mer effektiv læring? Hva er de gode modellene for digital læring i skolen? Og hvordan fungerer spill i undervisningen?

Anders Kluge (t.v.) og Jan Arild Dolonen møtes til samtale om bruk av digital teknologi i skolen (foto: Shane Colvin/UiO).

Alle elever på videregående har fått en egen PC. Hva har egentlig det bidratt til?

Anders Kluge jobber til daglig med teknologistøttet læring, og har blant annet vært sentral i forskningsprosjektet «Kodesnakk». læringsprosessen til elever som jobber med et spesifikt program utviklet for programmering i skolen.

– Måten digitale læringsressurser og læremidler er designet åpner nye muligheter for aktivitet for de som skal lære, forklarer Anders Kluge.

Samtidig er det mange digitale læringsressurser som kunne vært designet bedre. Hvordan får vi til det? Og hvorfor bør pedagoger interessere seg mer for spilldesign?

Gjester i episoden er Anders Kluge, forsker ved Institutt for pedagogikk (IPED) og Jan Arild Dolonen, forsker og ingeniør ved IPED, og tilknyttet EngageLab.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin. Research: Ulf Tero Grefsgård og Elise Koppang Frøjd