Hva kjennetegner mobbing, trakassering og såkalt ghosting på nett? Hva vet vi om hvordan barn og ungdom som utsettes har det og får det?

Episode 73: Ghosting og digital mobbing, hvordan rammer det?

Gjestene i episode 73 er professor/ medieforsker Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo og mobbeombud Hans Lieng i Trøndelag.

Isolasjon og utestenging

Andelen som opplever mobbing digitalt øker, viser blant annet funn fra Elevundersøkelsen. Såkalt ghosting nevnes i økende grad som en type mobbing i sosiale medier.

Gjestene i episode 73 er professor/ medieforsker Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo og mobbeombud Hans Lieng i Trøndelag.

– Å bli ghostet er å ikke bli sett, å bli som et spøkelse og vandre rundt et sted hvor du føler at du har en del å gjøre, og at du er en naturlig del av et sosialt fellesskap. Men likevel er det ingen som om ser deg eller reagerer på deg, forklarer medieforsker Staksrud.

– Den følelsen av isolasjon, er en av de faktorene som oftest leder til skade på offeret. Nettopp fordi det å ikke bli sett som individ er så veldig sentralt, det gjelder oss alle sammen.

Det er mange eksempler på hvordan man kan oppleve ghosting, og det er også avhengig av alder, men Staksrud gir dette generelle eksempelet:

Det kan være et godt sosialt fellesskap i klassen, og læreren er veldig opptatt av det normative og at her er alle venner og det fungerer godt.

– Men etter skolen så opprettes det en gruppe på et sosialt nettverk, man har en Snapchat-konto for folk i klassen - men ikke alle blir invitert inn. Det er noe som er sånn «dette er for vår gruppe, men du er egentlig ikke en del av vår gruppe». Da blir det vanskelig, understreker Staksrud.

Mer synlig digitalt

Medieforskeren minner om at mobbing på nett har ekstra lag sammenliknet med annen mobbing: Man slipper ikke unna og er alltid tilgjengelig – det er ikke et alternativ å ikke ha mobiltelefon for barn og unge i dag. Og så er det så sosialt synlig, alle kan se det. Dessuten kan mobbing på nett skje anonymt.

Som mobbeombud jobber Hans Lieng med ulike mobbehistorier, også opplevelser som både som berører ghosting og annen digital mobbing.

– De fleste som tar kontakt med meg tar ikke kontakt fordi det handler om digital mobbing, men de har barn som er utsatt for noe som ikke er bra, og barna har det ikke bra. Ofte er en del av dette den digitale mobbingen, sier mobbeombudet.

– Veldig mange møter mobbing på flere arenaer samtidig. Gjengangeren er utestenging, man har ikke venner og blir ikke inkludert. Jeg har også møtt dette at nye grupper opprettes i klassen og ikke tar med den ene eleven som flere har vendt seg mot.

Lieng sier vi må anerkjenne at det digitale livet til elevene er viktig for dem, og er en del av hverdagen deres - med en tilgjengelighet døgnet rundt.
– Selv om digital mobbing ikke skjer akkurat i skoletiden, så har det kjempestor betydning for livet på skolen. I verste fall kan det gå så langt at de ikke vil gå på skolen, sier Lieng, som selv også har bakgrunn som lærer.