Visste du at like mange barn mobbes i barnehagen som i småskolen? En ny barnehagelov skal gi bedre beskyttelse for barna. Hva innebærer det - og er det løsningen?

Med Anita Olufsen, Statsforvalteren i Rogaland; Irene Paulsen Salte, barnehagestyrer, Pål Roland, dosent ved Læringsmiljøsenteret og Yngve Rosell, forsker ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS.

Redaksjonen

Anja Kristin Bakken

Kristin Vestrheim Cranner

Mari Løvås

Elisabeth E. S. Rongved

Maria Gilje Strand

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS

Produksjon: Studenter ved Fjernsyns- og multimedieproduksjon bachelor, UiS