Overgangen fra lærerstudent til å være lærer er stor for mange. Spesielt kan utviklingssamtalen være utfordrende. Det kan kanskje VR-teknologi utviklet på HINN gjøre noe med

Lærerstudenter får sjelden eller aldri prøvd seg ordentlig på utviklingssamtalen, eller skole-hjemsamarbeidet, før de står midt oppe i det i den virkelige verden.

Hege Merete Somby, Ingeborg Amundrud og studentrepresentant i prosjektet, Eloisa Michaelsen, i full sving med å trene på møtet med foreldrene - med VR (Foto: Espen Kristiansen, HINN)

– Vi får høre fra våre studenter at de får praksissjokk, sier Ingeborg Amundrud og Hege Merete Somby på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

I 2019 fikk Høgskolen i Innlandet 4,7 millioner prosjektkroner for å drive nybrottsarbeid i skjæringen mellom pedagogikk og teknologi.

Nå har prosjektet med VR-simulering i lærerutdanningen kommet halvveis, og det har nettopp blitt gjennomført en aldri så liten verdenspremiere sammen med lærerstudentene i Hamar.

Hege Merete Somby. Foto: HINN

– Det er store ord, men vi tror ikke dette er laget før. I de VR-spillene vi har sett til nå får spillerne noen ferdigkonstruerte valg man klikker seg videre i spillet med. Dette er annerledes, forteller Somby.

Får respons fra far og datter

Hun og Amundrud er to av åtte i ei arbeidsgruppe som har jobbet intenst med dette prosjektet siden 2019. Et unikt samarbeid på tvers av fakulteter og avdelinger på høgskolen sammen med eksterne partnere.

Ingeborg Amundrud. Foto: HINN

Spørsmålet som ble stilt var: Kan vi bruke VR-simulering for å skape en verden hvor man kan trene realistisk på utviklingssamtalene og bli eksponert for disse situasjonene?

Svaret er altså ja. Nå er det utviklet en løsning der lærerstudentene med VR-briller på nesen kan gjennomføre en «ordentlig» utviklingssamtale med en far og hans datter i et virtuelt rom under kyndig veiledning.

– Simuleringen vår er konstruert slik at man må tenke ut, kommunisere og lede en utviklingssamtale uten ferdigutfylte valg. Og de får respons på det de snakker om fra de animerte karakterene de møter, sier Somby.

Dette møter lærerstudenten. Emilie og faren hennes responderer på det du sier og svarer dem. (Illustrasjon: skjermdump fra video)

Tilbakemeldingene fra de studentene som fikk prøve dette var entydige.

– De forteller at det føles som de er der og at det er noe helt annet enn å trene på en samtale med medstudenter. De møter noen karakterer som responderer på en måte de ikke har oversikt over og de må grave for å komme videre, sier Amundrud.

Testene har også vist at møtet med den fiktive faren og datteren slår ut fysisk på studentene og det vekkes mange følelser.

– Vi har noen sekvenser hvor far er veldig trivelig og overstyrer datteren sin. Da kan vi se at studentene blir oppgitte. Vi har også noen situasjoner hvor far krever mer av læreren, og da ser vi at de som har prøvd dette strammer seg opp, forteller Amundrud.

Bruke det som en del av noe større

Ti lærerstudenter har altså fått teste nyvinningen. Og flere står for tur. Allerede til høsten rulles dette ut for en større gruppe studenter.

De to prosjektlederne er opptatt av studentene skal møte mer enn selve simuleringen. Det holder ikke å være inne i en VR-simulering i en time og tro at det er nok.

– Dette er et pedagogisk verktøy. Teknologien må settes inn i en helhetlig læringsramme for å få mest mulig utbytte av dette. Det må skje noe i forkant av simuleringen i form av gode forberedelser, og etterpå må studentene reflektere over det de har gjort sammen med medstudenter og lærere, sier Amundrud og Somby.

Prosjektdeltakere fra de forskjellige fakultetene og to studentrepresentanter (Foto: Espen Kristiansen, HINN)

Og denne analyseringen sammen med medstudenter og lærere er noe Amundrud og Somby håper studentene kan ta med seg inn i det virkelige arbeidslivet.

– Hvis vi klarer å få lærerstudentene til å snakke sammen om det som er vanskelig, og hvordan man håndterer det, så vil vi også kanskje klare å utvikle forståelsen av hvor viktig det er med profesjonelle læringsfellesskap.

Det igjen håper de kan gjøre at lærere blir motstandsdyktige mot å slutte i yrket nesten før de får begynt.

– Hvordan kan det dere har utviklet her brukes videre og eventuelt bli en del av lærerutdanningene i Norge?

– Hvis dette er noe andre synes er interessant og som kan ha kvalitativ merverdi til utdanningen, så er vi veldig åpne for å dele med andre og spre dette, avslutter Ingeborg Amundrud og Hege Merete Somby.

Fakta om prosjektet:

  • Prosjektet «INN bygger kapasitet» fikk i mai 2019 bevilget 4.716.369,- fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) for en periode på tre år
  • Det er første gang pedagogikk- og teknologi ved HINN samarbeider om å designe et nytt teknologistøttet læringsdesign
  • Samarbeidspartnere er Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi og Senter for samarbeidslæring og bærekraftig utvikling
  • FYND Reality har sammen med Spillskolen stått for utvikling av den tekniske løsningen
  • Vardal ungdomsskole, som en av høgskolens lærerutdanningsskoler, har vært sentral i utviklingen av karakterer og manus i simuleringen
  • Arbeidsgruppen har bestått av Hege Merete Somby, Ingeborg Amundrud, Karen Parish, Bård Gunnerud-Åhlén, Dorthe Kennedy, Bente Knippa Vestad, Åshild Vassend Holm, Håvard Vibeto og studentrepresentantene Mari Bratberg og Isak Wahl.