Den systematiske kunnskapsoversikten om hvordan man kan rekruttere lærere og hva som skal til for at de blir i barnehage og skole, lanseres med debatt under Arendalsuka i dag. Flere sentrale personer fra politikk, skolesektor og norsk offentlighet deltar.

Å rekruttere tilstrekkelig mange lærere er en tilbakevendende problemstilling, som i sommer ble aktualisert med skuffende søkertall til lærerutdanningene ved norske universiteter og høgskoler. Særlig hadde barnehagelærerutdanningen en drastisk nedgang.

En annen del av problemet er å beholde de utdannede lærerne: Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber i dag én av tre lærere ikke i skolen.

Dette var noe av bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet ga Høgskulen på Vestlandet (HVL) prosjektmidler til å undersøke og prøve ut tiltak for å styrke rekruttering til lærerutdanningene. HVL kontaktet KSU om å gjøre en kunnskapsoppsummering på feltet, og dette ble gjennomført i et samarbeid mellom KSU og forskere ved Durham University.

Lanseres under debatt

Forskningsrapporten/den systematiske kunnskapsoversikten er nå ferdig, og den blir offentliggjort offisielt under KSUs og HVLs debatt under Arendalsuka i dag, 17. august klokken 16:30.

I debatten i dag møter følgende deltakere opp for å diskutere resultatene:

 • Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule
 • Margret Hagerup, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av utdannings- og forskningskomiteen
 • Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet
 • Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS (kommunesektorens organisasjon)
 • Lars Syrrist, leder for Pedagogstudentene
 • Elise Waagen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, utdanningspolitisk talsperson

Debattleder er Aslak Bonde, frittstående politisk analytiker og kommentator.

Senterleder for KSU, Elaine Munthe, som er førsteforfatter for rapporten, vil gjøre rede for hovedinnholdet i rapporten før debatten starter.

Faretruende

Hun poengterer at Norge ikke er noe særtilfelle når det gjelder sviktende rekruttering til lærerutdanningene.

Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU). (Foto: Elisabeth Tønnessen)

– Mange land opplever en faretruende nedgang i antall søkere til lærerutdanninger. Dersom dette fører til større lærermangel framover og mer bruk av ukvalifiserte lærere, kan det få store konsekvenser for både barn og samfunn. Arbeidet med rekruttering og ikke minst at mange som utdanner seg til å bli lærer også ønsker å bli i barnehage og skole er derfor ekstremt viktig, sier Munthe.

Forskergruppen har søkt og funnet mengder av forskning fra inn- og utland, og har kvalitetsvurdert denne, systematisert og analysert for å komme fram til innsikt om hva vi har belegg for å kunne tro vil ha betydning for rekruttering og for at lærere blir.

– Men dessverre viser arbeidet vårt at det ikke er enkle og raske løsninger for å påvirke søking til lærerutdanninger, sier Munthe. Det er likevel noen tiltak som kan være lovende, og det er ikke minst noen viktige områder som blir identifisert. Dessuten viser en god del av forskningen at det ikke kan påvises effekter av noen vanlige tiltak, og det kan være viktig å vite med tanke på hvor vi setter inn ressurser eller hvordan vi utformer framtidig forskning.

Noen av spørsmålene som rapporten belyser er:

 • Hvem rekrutteres, og hva er deres motivasjon? Hva oppgir de som ikke i utgangspunktet vil bli lærere som motivasjon for deres valg av utdanning?
 • Hva betyr lønn som motivasjonsfaktor eller som insentiv for å søke seg til lærerutdanning? Og for å bli i yrket?
 • Hvilke tiltak har vi forskning på?
 • Er det noen muligheter til å øke rekrutteringen av menn til læreryrket?
 • Hva med induksjonsprogrammer som «Veiledning av nyutdannede»? Bidrar de til at vi kan rekruttere og beholde flere lærere?
 • Hvorfor slutter lærere? Hva kan gjøres?

Vil gjøre noe som tjener samfunnet

Forskerne bak dette kunnskapsgrunnlaget konkluderer at det aller viktigste arbeidet med å rekruttere og å beholde lærere i barnehage og skole foregår i barnehagen og skolen. Arbeidsmiljø, opplevelse av kommunikasjon med og støtte fra ledelse, godt kollegaskap, opplevelse av mestring og glede i å være sammen med barn og elever er alle faktorer som gjør at lærere blir i jobben. Når arbeidsoppgavene blir for mye til å håndtere og både opplevelse av mening og nytte og å bli verdsatt minsker, da er faren for oppsigelser større. Det daglige, kontinuerlige arbeidet med utvikling av gode relasjoner og miljøer er derfor av stor betydning for å beholde dyktige lærere, heter det i rapportens sammendrag.

– Lærere ønsker å gjøre en god jobb og å trives og utvikles i arbeidet, akkurat som de fleste andre, sier Munthe. Opplevelse av å ikke strekke til, å være stilt overfor problemer som det ikke er ressurser eller muligheter til å avhjelpe, å oppleve negativitet og vansker, vil kunne bidra til at flere slutter i yrket og færre velger seg til yrket. Den skolen som barn og unge opplever i dag, det de ser og hører om læreryrket i det daglige livet deres på skolen og hjemme, vil kunne påvirke deres valg eller bortvalg av læreryrket som egen framtidig yrke. Så her er det mange som må dra sammen og arbeide for at læreryrket er et attraktivt yrke å velge og å bli i, påpeker Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU), ved Universitetet i Stavanger.

Her finner du hele forskningsrapporten og mer info om arrangementet:

Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole – et kunnskapsgrunnlag.
Systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU)

Hvordan kan vi rekruttere og beholde flere lærere?
Debatt under Arendalsuka