Resultatene fra to nasjonale deleksamener i matematikk for lærerstudenter viser at snittkarakterene blir stadig bedre. Andelen som ikke får bestått er stabilt sammenliknet med fjoråret.

Artikkelen er hentet fra NOKUT.no

Torsdag 19. mai ble det avholdt to nasjonale deleksamener i matematikk for grunnskolelærerstudenter. Én for grunnskolelærerutdanningen (GLU) trinn 1-7 og én for trinn 5-10. Eksamensoppgavene var ulike, men de 1400 studentene ble prøvet i samme tematikk, matematikkdidaktikk og algebraisk tenkning.

Resultatene viser at det er flere studenter som får gode karakterer enn tidligere.

GLU 1-7

Av de 932 studentene som avla eksamen på grunnskolelærerutdanningens trinn 1-7, var det våren 2022 15 prosent av studentene som fikk en A eller B. Dette er en økning fra 8,3 prosent våren 2021.

GLU 5-10

Av de 537 studentene på trinn 5-10 var det 15,3 prosent som fikk samme resultat, helt på linje med resultatene fra våren 2021. Her er det likevel en positiv økning i at flere kandidater får toppkarakter.

Andelen som stryker er stabilt med fjoråret (se tabell for utfyllende tall).

Tidslinje for karakterfordeling vår 2020-vår2022 - nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk for grunnskolelærerutdanning

Klikk på bildet for større skrift.

NOKUT-direktør Kristin Vinje er positiv til at karaktersnittet øker.

– Det er fint at flere får toppkarakterer, men det er ekstra gledelig at det generelle karaktersnittet går opp. Så må vi erkjenne at det fortsatt er en del som stryker, og vi må se nærmere på hvorfor disse tallene er stabile, sier Kristin Vinje.

Nå skal resultatene analyseres videre av NOKUT.

– Resultatene fra nasjonal deleksamen er til stor nytte for institusjonene, som kan bruke de i sitt videre utviklingsarbeid. Fremover vil NOKUT gjøre analyser av resultatene, for å se hva som ligger bak utviklingen vi ser, sier Kristin Vinje.

Det er verdt å merke seg at de ulike studiestedene avholder denne eksamenen på forskjellige tidspunkt i studieløpet. På vårens eksamen er det overvekt av studenter som avlegger ordinær eksamen, slik at resultatene fra vårens eksamener vil være bedre enn på høsten, da flere studiesteder kun har konteeksamen .