NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har som hovedoppgave å dokumentere og informere om tilstanden i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning.

Som et uavhengig forvaltningsorgan fører NOKUT tilsyn med utdanningsinstitusjoner og bidrar med faktabaserte råd som skal stimulere til økt utdanningskvalitet.

NOKUT skal bidra til å sikre at studenter i Norge får en relevant utdanning som holder høy kvalitet. Totalt fører organet tilsyn med 4 000 utdanningstilbud ved rundt 200 læresteder. NOKUT er også ansvarlige for Sentre for fremragende utdanning og den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret.

Les mer på Nokut.no