Forsker ved NIFU Marianne Takvam Kindt og tidligere NIFU-forsker Kaja Reegård har publisert artikkelen «Outsiders Looking in. The Re-enrolment Struggles of Early School Leavers in Norway» i tidsskriftet Young.

Sammenlignet med den store medieoppmerksomheten omkring frafall, har tilbakevending (hvem som returnerer til videregående opplæring) fått lite oppmerksomhet både blant forskere og politikere. Basert på kvalitative intervjuer spør forskerne i denne artikkelen om hvordan ungdom som har sluttet på videregående skole, ser på sine egne tilbakevendingsmuligheter.

Forskerne finner at ungdommene ofte omfavner og reproduserer en diskurs om utdanning som eneste vei til et godt liv, samtidig som de viser lite tegn til et individuelt «tilbakevendingsdriv». Snarere konstruerer ungdommen tilbakevending som betinget av enten institusjonell endring eller hjelp. Artikkelen diskuterer viktigheten av et støttesystem som er sensitive ovenfor ungdommens individuelle behov.

Les artikkelen her