Skal lærere frykte teknologi basert på kunstig intelligens som Chat GPT og liknende verktøy? Eller kan det også gi muligheter i undervisningen og for elevene?

Episode 102: ChatGPT, trussel eller mulighet for skolen?

– Hjelpemiddel

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er lærer Gunnulv Hellesylt ved Lillestrøm videregående skole og Siv Sørås Valand, lektor ved Sandvika videregående skole. De har deltatt med hver sine synspunkter i debatten rundt ChatGPT, en debatt som dreier seg om alt fra elevenes juks til hvilke retningslinjer som bør komme.

Hellesylt forteller i episoden hvordan han har introdusert elevene sine for teknologien og også om hvordan han har brukt den i undervisningen. Læreren mener skolen må tilpasse seg dette på samme måte som den har lært seg å leve med kalkulatoren, internett og google.

– Man må være kritisk, det er kjempeutfordringer. Og man må ikke omfavne dette på den måten som man i sin tid omfavnet nettbrett – uten en pedagogisk strategi, mener medielæreren.

– Samtidig kommer det til å være et hjelpemiddel og vi må forholde oss til det på godt og vondt. Det kan gi elevene økt kompetanse, men kan også brukes til mye negativt.

– Plagiering

Valand leder Landslaget for norskundervisning, og har skrevet en bekymringsmelding til stortingspolitikerne om konsekvensene Chat GPT kan få for elevene i skolen.

– Bekymringen er at det kan bli vanskelig å ivareta elevenes øving i skriving og skriveferdigheter, at det kan undergrave en del elevers trening i å skrive. Ikke alle, men noen, mener Valand.

Hun viser til at man i norskfaget lenge har hatt utfordringer med med oversetterprogrammer og plagiering.

– Mange elever er veldig stressa og har mye press på seg, og kan bli presset til å velge uheldige snarveier. Slik har det vært lenge. Så jeg ser på dette som et nytt steg i den samme rekken av problemer, sier Valand, og understreker at hun ikke på noen måte er mot verken teknologi eller kunstig intelligens.

Lærerrommet-samtalen dreier seg også blant annet om hvordan vurderingspraksis og elevenes selvstendighet og kreativitet kan komme til å bli påvirket av mer bruk at kunstig intelligens, slik gjestene ser det. Og kan eller kan ikke denne teknologien bli en hjelp til en bedre faglig forståelse?