At elevar vert utsett for mobbing av vaksne på skolen, er eit globalt problem. I dei fleste tilfella dreier det seg om lærarar som krenkjer eller mobbar sine eigne elevar.

Kvifor gjer dei det? Og kva gjer dette med elevane som opplev å verte mobba eller krenkja av ein vaksen som jobbar på skulen – ein vaksen dei trudde dei kunne stole på?

Høyr episoda her:

I denne podcast-episoden diskuterer programleiar Maria Gilje Strand temaet «lærarmobbing» med førstelektor Kari Gusfre ved Læringsmiljøsenteret.

Aktuelle tema som vert drøfta i podkasten:

  1. Kva er «lærarmobbing», og kvifor skjer det?
  2. Kor «vanleg» er det at elevar vert utsett for krenking eller mobbing av læraren sin?
  3. Kan leiarstilen til den enkelte lærar ha noko å seie?
  4. Kvifor det er så viktig å seie ifrå dersom ein ser ein kollega utsetje elevar for mobbing
  5. Kvifor er det så viktig med god relasjonskvalitet mellom lærar og elev?
  6. Kan «lærarmobbing» føre til meir mobbing?

Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu)