Om Utdanningsforskning.no

På dette nettstedet finner du over 1350 søkbare artikler om utdanningsforskning. Nettstedet er fritt tilgjengelig for alle som trenger, eller ønsker, å holde seg faglig oppdatert om forskning på utdanningsfeltet.  Vi i Utdanningsforbundet  har tatt letejobben for deg.

Les også: Hva er fagfellevurdert artikkel?

Utdanningsforskning.no samler og presenterer forskning på barnehage, skole og høyere utdanning. Målet er at lærere og andre ansatte lettere kan finne fram til forskning som er relevant for deres hverdag og løfte fram forskning som styrker kvaliteten i barnehagen, skolen og den høyere utdanningen. Nettstedet skal være med å styrke kunnskapsgrunnlaget for ansatte barnehage, skole og høyere utdanning, og er unikt i sin bredde både i nedslagsfelt og faglige områder det dekker.

Ansatte i utdanningssektoren har en yrkeshverdag hvor den praktiske kunnskapen møter den forskningsbaserte utdanningen. Deres autonomi springer ut fra å kunne forankre praksis både i forskning og erfaring. Utfordringen er å navigere i et forskningslandskap som er stadig mer komplekst og omfattende. Ansatte i utdanningssektoren opplever økte krav om faglig oppdatering og forankring av praksis i forskning. Undersøkelser viser at de også ønsker dette, men tilgjengeligheten har vært en utfordring.

Utdanningsforskning.no tar behovet på alvor og skal være en nettside som har en logisk oppbygging som oppleves som intuitiv å manøvrere seg rundt i. Det vil være mulig å opprette brukerprofiler hvor man kan lagre artikler i eget bibliotek, abonnere på emner man er spesielt interessert i og sette favorittmerke på artikler som man mener er spesielt relevante og nyttige.

Nettstedet skal fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling og skal vise bredden av aktuell forskning som speiler behovet til leserne, både i innhold og forskningsmetodikk.

Les mer om de redaksjonelle prinsippene for Utdanningsforskning.no.

Foreslåtte artikler