Forskningskafe

Kule krabatar leikar - Still eller vill? (video)

Angst og angstlidelser er ofte noe vi forbinder med voksne, men slike lidelser kan oppstå allerede hos unge barn. Se Kirsten Flaten, dosent ved Høgskulen på Vestlandet, forelese om barn og unge med slike lidelser, hvordan disse lidelsene kommer til uttrykk og hvordan vi som voksne kan møte disse barna på riktig måte.

Kirsten Flaten er forsker og forfatter. Hun jobber som dosent ved Høgskulen på Vestlandet. Flaten innledet på forskningskafeen til Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no den 27. september. Temaet hun skulle forelese om var barn og unge med adferd som utfordrer.

Flatens fokus er på de stille og forsiktige barna. Flaten har forsket på psykisk helse og angst hos små barn, og knytter denne problematikken opp til slik adferd. I foredraget tar Flaten opp temaer knyttet til egen forskning, hvorfor den er viktig og forekomsten av angstrelaterte utfordringer i småbarnsgruppen. I tillegg presenterer hun "Kule krabatar leikar", et program for angsforebygging. 

Forfatterbilde

Kirsten Flaten

Kirsten Flaten er utdannet grunnskolelærer, med cand.ed. spesialpedagogikk og cand.polit.psykologi. Hun er ansatt som dosent ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hennes forskningsinteresse er rettet særlig mot psykisk helse og angst, og hun har de siste årene arbeidet med utprøving av angstforebyggende program for aldersgruppen 3-5år. 

Flaten har skrevet flere bøker om angst og oppvekstforhold. 

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler