Sammen mot mobbing

Ny forskning viser at mange studenter mobbes. Vi trenger en nasjonal handlingsplan som tar mobbeproblematikken i universiteter og høgskoler på alvor.

Tekst; Karl-Heinz Frank Reichert, Rektor; Seunn Smith-Tønnessen, Universitetsdirektør

”Kunnskap oppstår i fellesskap”. Slik står det i innledningen til Stortingsmelding 16 om Kvalitet i høyere utdanning og som ble lagt fram for et snaut år siden. Men hva med alle studentene som blir utestengt, oversett og usynliggjort?

I vår presenterte UiA-professor Ingrid Lund sin undersøkelse om mobbing og trakassering i høyere utdanning. Lunds forskning viser at 9 prosent av studentene opplever seg mobbet. For de fleste handler det om psykisk mobbing, om utestengelse og utenforskap, både av faglig og sosial karakter. Hun har tall fra fem universiteter og høgskoler og 3254 studenter deltok i studien. Forskningen gir oss grunn til å hevde at mobbing er et utbredt problem i hele sektoren.

Lokale og nasjonale tiltak

Hos oss på UiA har vi satt problematikken på dagsorden gjennom holdningsarbeid og lederopplæring som skal ende opp i en egen handlingsplan. Vi har økt fokus på læringsmiljøet i utdanningsledelsen og i vårt nye kvalitetssystem. Vi har en egen varslingsside hvor studenter og ansatte kan varsle om uønsket atferd og hendelser. Vi har også ansatt vårt første studentombud og vi har to doktorgradsstipendiater som forske på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Lunds forskning baserer seg på tall fra fem institusjoner. Vi trenger mer forståelse og tall som dekker hele sektoren. Derfor ønsker vi at spørsmål om mobbing tas inn i neste studiebarometer. Da kan vi få et enda større tallmateriale og forhåpentligvis større forståelse. Under denne ukens representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet vil vi virkelig utfordre NOKUT på å ta problematikken inn i studiebarometeret.

Vi har tidligere foreslått et statlig utvalg som kan gjøre en offentlig utredning om mobbing i høyere utdanning, slik Djupedalutvalget leverte i om skolen i 2015. Utredningen som ble kalt Å høre til, handler om de virkemidlene som kan tas i bruk for å skape et trygt psykososialt miljø i skolen.

Stortingsmelding 16 sier at Universitetene og høgskolene må ha en tydelig ambisjon om at studentene skal integreres bedre i det akademiske og sosiale fellesskapet og trives i studiene.

I fellesskap med alle ledere i universitets- og høgskolesektoren føler vi et stort ansvar for dette. Vi har alle nulltoleranse overfor mobbing og trakassering og en tydelig ambisjon om at våre studenter skal ha det bra. Men det er ikke nok med lokale ambisjoner. Vi må arbeide sammen for å ta tak i dette alvorlige problemet. Når studenter mobbes har vi alle en handlingsplikt.

Artikkelen sto først i Khrono - nettavis for Høgskolen i Oslo og Akershus

Litteraturhenvisninger

Lund, I. (2017). Mobbing i høyere utdanning, fleip eller fakta? Kristiansand: Universitetet i Agder.

Foreslåtte artikler