I denne presentasjonen ser Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret på ulike perspektiver knyttet til barn og unge med adferd som utfordrer.

Også på Utdanningsforskning.no:

Pål Roland er forsker og forfatter. Han jobber som dosent ved Læringsmiljøsenteret. Roland innledet på forskningskafeen til Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no den 27. september. Temaet han skulle forelese om var barn og unge med adferd som utfordrer.

Hva kjennetegner slike utfordringer i skolen? Hvilken voksenrolle er den beste i møte med slike utfordringer? Hva kjennetegner den gruppen med de mest alvorlige adferdsvanskene? Dette er spørsmål Pål Roland drøfter i denne presentasjonen.