Hvordan kan livsmestring læres bort i et klasserom? Hva med elever som ikke lærer seg de rette mestringsteknikkene?

Dette er blant spørsmålene i episode 32 av podkasten Lærerrommet.

Hør på episoden direkte her:

Psykisk helse på timeplanen

Folkehelse og livsmestring er et av de tverrfaglige temaene som kommer inn i skolen med fagfornyelsen. I episoden fokuserer vi på psykisk helse-delen av livsmestring.

Episodens gjester er lærer Ida Brekke ved Rykkinn skole i Bærum og Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Lærer Brekke underviser allerede elever i livsmestring, og bruker ulike program til det.

– Det er vanskelig for elever å lære om de ikke har det greit med seg selv og med dem rundt seg. Så ved at vi jobber med psykologisk førstehjelp, for eksempel det å sortere tanker eller konfliktløsning, det gjør at elevene er roligere når vi har andre timer slik at de får med seg det de faktisk skal lære i de ulike fagene, sier læreren.

Holte sier dette om psykisk helse:

– Det er veldig enkelt, det dreier seg om å kunne regulere følelsene sine. Det betyr å kjenne dem igjen, sette navn på dem og uttrykke dem. Det dreier seg om å kunne tenke fornuftig og å kunne styre atferden sin og å kunne opprettholde gode relasjoner til andre.