Velkommen til forskningskafe i Lærernes hus! Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap.

Norske læreres arbeidshverdag defineres i møtet mellom lovverk og forskrifter, forventninger fra samfunnet, det profesjonsfaglige kunnskapsgrunnlaget og lærernes egne erfaringer. Men det er en lang vei mellom Stortinget og klasserommet og mange valg må fattes.

  • Hvem skal bestemme hvilke valg som skal tas i hver enkelt situasjon?
  • Hvor stor frihet har den enkelt skole, den enkelte lærer - og lærerkollegium i valg av innhold og arbeidsmåter?
  • Hvordan er forholdet mellom skoleiernivået, skoleledelsen lokalt og den enkelte lærer?
  • Dersom en lærer og arbeidsgiveren havner på kollisjonskurs – hva gjør vi da?

Det blir innledninger ved leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal, Sølvi Mausethagen, professor ved Senter for profesjonsstudier ved Oslo Met og Ide Katrine Birkeland, førsteamnauensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, BI.

Program

18.00–19.00
Innledninger ved Steffen Handal, Sølvi Mausethagen og Ide Katrine Birkeland

19.00–19.15
Pause

19.15–20.00
Kafesamtale


Oppsummering

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det blir enkel servering. 

Deroms du ikke har mulighet til å delta selv kan du følge strømmingen på Utdanningsforskning.no, Utdanningsforbundet.no og Facebook.