Livsmestring er blitt tverrfaglig tema i skolen. Kan det diskuteres?

Med universitetslektor ved UiS og mangeårig lærer Jørg Arne Jørgensen, førsteamanuensis Kjersti Balle Tharaldsen, Læringsmiljøsenteret, og utdanningsdirektør i Rogaland Marianne Skogerbø.

Programleder: Kristin Vestrheim Cranner, UiS.

Først sendt i mars 2022.

Redaksjonen

Kristin Vestrheim Cranner

Ina Midttveit

Elisabeth E.S. Rongved

Maria Gilje Strand

(Alle ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS).

Produksjon og redigering: Studenter ved Fjernsyns- og multimedieproduksjon bachelor, UiS