Lærere som ønsker å anvende forskning har tilgang på et mangfold av ulike kilder og ressurser. Utfordringen er finne den forskningen som har relevans for hver enkelt. Og hvordan sikrer forskere at den forskningen de produserer faktisk har relevans?

Øystein Gilje innledet om læreres forskningsanvendelse på forskningskafe i lærernes hus, høsten 2023. Her kan du se hele innledningen hans i opptak.

I dette foredraget drøfter professor Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo ulike aspekter ved læreres forskningsanvendelse. Hva og hvor finner vi forskningen som lærere kan anvendei arbeidshverdagen sin? Er diskursen rundt forskning og utviklingsarbeid i lærerprofesjonen noe nytt? Til slutt drøfter Gilje mulighetene for å etablere langvarige og gjensidige forskningspartnerskap mellom profesjonen og UH-sektoren, og hva dette vil ha og si for utviklingen av ny ogmer relevant forskning og fagskunnskap for profesjonene i opplæringssektoren. 

Dersom du vil lese mer om Dekomp-ordningen, så har Utdanningsforbundet laget et faktaark om ordningen. Det finner du her:

Lokal kompetanseutvikling – statlige tilskuddsordninger for utdanningssektoren (utdanningsforbundet.no)