Forskningskafe

Barn og unge med adferd som utfordrer (video)

I denne presentasjonen ser Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret på ulike perspektiver knyttet til barn og unge med adferd som utfordrer.

Også på Utdanningsforskning.no:

Pål Roland er forsker og forfatter. Han jobber som dosent ved Læringsmiljøsenteret. Roland innledet på forskningskafeen til Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no den 27. september. Temaet han skulle forelese om var barn og unge med adferd som utfordrer.

Hva kjennetegner slike utfordringer i skolen? Hvilken voksenrolle er den beste i møte med slike utfordringer? Hva kjennetegner den gruppen med de mest alvorlige adferdsvanskene? Dette er spørsmål Pål Roland drøfter i denne presentasjonen. 

Forfatterbilde

Pål Roland

Pål Roland er dosent ved Universitetet i Stavanger.

Underviser på masterprogrammet i utdanningsvitenskap. Tema aggresjonsperspektivet og innovasjon.

Underviser på dr gradskurs: Innovasjon i barnehage og skole.

Underviser på veilederutdanningen i Være sammen prosjektet som gir studiepoeng. 

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler