Forskningskafe

Forskningskafe: Utfordrende atferd i skole og barnehage

Velkommen til straming av Utdanningsforbundets- og Utdanningsforskning.nos forskningskafe! Kveldens to temaer er oppvekstsvilkår og læreres anvendelse av forskning. Vi spør: Barn og unge med atferdsproblemer – hva gjør skolen? Hvorfor og hvordan bruker enkelte barn og unge en slik atferd som uttrykksform?

Hvis du har problemer med bildet kan du følge streamen her.

Til å belyse problemstillingen har vi invitert forskerne Kirsten Flaten, dosent ved Høgskulen på Vestlandet og medforfatter av den mest leste artikkelen på Utdanningsforskning.no, Pedagogiske tiltak for barn med ADHD, og dosent ved Universitetet i StavangerPål Roland. De kommer til å presentere sin forskning på feltet.Videre vil vi ta tak i forholdet teori – praksis. I hvilken grad er forskningen til hjelp i lærerens praktiske hverdag? Hva må til for at lærere kan få brukt forskningen i sin praksis? Her har vi fått rektor Bjørn Bolstad ved Ringstabekk skole til å drøfte problemstillingen i lys av sine erfaringer. 

God fornøyelse!

Forfatterbilde

Utdanningsforskning.no

Denne artikkelen er egenprodusert. Artikkelen er skrevet og produsert av ansatte i Utdanningsforbundet med redaksjonelt ansvar for Utdanningsforskning.no. Den kan like fullt være formidling av forskningsstoff, men den er ikke skrevet av forskere. Egenprodusert redaksjonelt stoff er underlagt de samme redaksjonelle prinsippene som alt annet innhold på sidene våre. 

Her kan du lese om nettstedet.

Her kan du lese om nettstedets redaksjonelle prinsipper.

Foreslåtte artikler