OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Universitetet har fire fakulteter:

  • Fakultet for helsevitenskap
  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Fakultet for samfunnsfag
  • Fakultet for teknologi, kunst og design

I tillegg til fakultetene har OsloMet to sentre:

  • Senter for profesjonsstudiet, SPS. Senteret er etablert for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon.
  • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, SVA, som består av fire oppdragsforskningsinstitutter; Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

OsloMet er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO.

Les meir om på Oslomet.no