Kirsten Flaten arbeider som dosent i spesialpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet.