Maria Gilje Strand er kommunikasjonsrådgiver ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun produserer nyhetsartikler om forskning, prosjekter og andre ting som skjer ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).