Utdanningen til fremtidige generasjoner står på spill når vi skal utdanne nye lærere. Lærerutdanningen må være relevant for det som skjer i skolen. Kan en videoapp være en del av løsningen?

Video kan brukes for at praksisen lærerstudenter får er mer nyttig for deres arbeidshverdag i skolen. Da hjelper det også at kameraene er blitt mindre. Bildet viser et kamera som brukes i videoforskning (foto: Magnus Heie/UiO)

Hør episoden nå:

 

─ Det å se seg selv på video når man underviser, og etterpå reflektere over hva man har gjort er veldig effektivt for lærerstudenters læring.

Det sier Torunn Aanesland Strømme, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun forsker blant annet på bruk videopptak i lærerutdanningen.

Mer relevant for det som skjer i skolen

Det har lenge vært en utfordring at lærerutdanningen er relevant for det som skjer i klasserommet.

─ Det er mye enklere å gå rett på sak i veiledning når en bruker video, framfor å kun fortelle om det som skjedde i timen. Det er rett og slett himmel og hav i forskjell.

Det sier Ane Aarre, assisterende rektor ved Persbråten videregående skole i Oslo. Hun har veiledet lærerstudenter både med uten video.

Hun fremhever at videoklippene gjør noe med læringshastigheten. I tillegg blir det lettere å snakke om det som fungerte i undervisningen og ikke bare det som ikke fungere.

─ Jeg vil vektlegge evnen til å bruke denne typen verktøy i ansettelsen av nyutdannede lærere, understreker Aarre.

Torunn A. Strømme (til venstre) og Ane Aarre møtes til samtale om hvordan lærerutdanningen kan bli mer praksisrelevant (foto: Shane Colvin/UiO).

Innovasjon på lærerutdanningen

Strømme forklarer at det over lengre tid har foregått systematisk arbeid med innovasjon i lærerutdanningen.

Det startet i 2014 med å bruke Ipader til å filme i klasserommet.

─ Målet vårt er å utvikle ulike nye og innovative læringsdesign og vurderingsformer som kan tas i bruk i høyere utdanning, blant annet med bruk av videoer, sier Strømme.

Dette gjøres blant annet i DIVA-prosjektet (Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer). I alle utdanningsprogrammene ved ILS utvikles det ulike læringsdesign og vurderingsformer som benytter videopptak.

Et konkret resultat av dette arbeidet er VIVA-appen (Visual Vocal Application).

─ Det er mye enklere å gå rett på sak i veiledning når en bruker video

«Du kan ta universitetet til skolen, men vanskelig å ta skolen tilbake til universitetet»

Formålet med å utvikle VIVA-appen er ifølge Strømme blant annet å knytte sammen det som skjer på campus og praksisen i skolen.

Hun forteller om en student som beskrev undervisning med hjelp av appen som en reise tur-retur mellom praksis på campus og praksis i skolen:

«Du kan ta universitetet til skolen, men vanskelig å ta skolen tilbake til universitetet».

«Med VIVA-appen ble dette lettere og mer balanse», sa studenten.

Det er både Strømme og Aarre enige i.

─ Vi ser også at appen kan bidra til å skape et fleksibelt lærerutdanningsprogram ved at vi kan veilede studenter fra ulike steder i landet uten at de må komme til campus, sier Strømme.

Ane Aarre har vært med på å vurdere studenter ved bruk av VIVA. Hun sammenligner det med egne opplevelser fra lærerutdanningen der medstudentene spilte rollespill for hverandre.

─ Med bruk av VIVA kan vi heller snakke om ekte undervisningssituasjoner, avslutter hun.

Gjester i episoden er Torunn Aanesland Strømme og Ane Aarre. Strømme er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Ane Aarre er avdelingsleder ved Persbråten videregående skole i Oslo.

Programleder: Magnus Heie
Produsent: Shane Colvin
Research: Magnus Heie