Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no inviterer til forskningskafe i Lærernes hus. Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap. Innledningene blir strømmet.

​Forskningsanvendelse er en viktig del av all profesjonsutøvelse. Faglig, didaktisk og pedagogisk kunnskap er grunnleggende forutsetninger for profesjonalitet i yrkesutøvelsen til pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå. Profesjonens argumenter og begrunnelser skal bygge på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap samtidig som profesjonene skal møte forskning med en analytisk og kritisk tilnærming.

Men hvordan ser forskningsanvendelse i lærerprofesjonen "egentlig" ut? Anvender lærere forskning på andre måter enn det vi/man forventer? Hvem er de forskningsinformerte lærerne, og hvilke kunnskapskilder benytter de seg av? Hva innebærer egentlig et begrep som forskningsbasert, og hva kan ulike tilnærminger til det være? Og hvordan kan vi som profesjon bevege oss vekk fra forestillingen om at det er en motsetning mellom det å jobbe forskningsbasert og det å jobbe erfaringsbasert?

Til å diskutere dette har vi invitert Øystein Gilje, professor ved UiO, Sølvi Mausethagen, professor ved OsloMet og Martin Johannessen, pedagog og programleder. De vil alle delta i kafédiskusjoner med de andre deltakerne, i etterkant av innledningene. Innledningene blir strømmet.

Tre innledere

Sølvi Mausethagen er professor ved senter for profesjonsstudier, OsloMet. Hun leder blant annet forskningsprosjektet "Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE)". Mausethagen skal innlede om læreres anvendelse av forskning, hva begrepet «forskningsbasert» innebærer, samt forholdet mellom forskning og praksis.

Øystein Gilje er professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Han er leder for forskningssenteret «FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen». Gilje skal innlede om forskningssamarbeid med profesjonsfeltet samt læreres anvendelse av kunnskapskilder.

Martin Johannessen er skribent og lærer med nesten 20 års erfaring fra klasserommet. Han er også programleder i podcasten "Rekk opp hånda", en podcast der skolefolk får komme til orde.