Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Hvorfor det?

Med professor Nina Helgevold, Institutt for grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk, UiS; utviklingsleder i Jærskulen Trond Rekstad; lærer David Swan og lærer og forfatter Simen Spurkland. Programleder er Kristin Vestrheim Cranner

Redaksjonen

  • Kristin Vestrheim Cranner
  • Ina Midttveit
  • Elisabeth E.S. Rongved
  • Maria Gilje Strand

(Alle ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS).

Produksjon og redigering: Studenter ved Fjernsyns- og multimedieproduksjon bachelor, UiS