Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Hva gjør vi med barn som er redde for skolen?

Både lærere og foreldre opplever at skolene har for dårlig kunnskap om skolevegring. Lærerne etterlyser mer kunnskap og et helhetlig hjelpeapparat for de barna som er for redde til å gå på skolen.

 

Tjenesten "Min profil" avvikles

Grunnet endringer på siden har vi i Utdanningsforskning.no besluttet å avvikle tjenesten Min profil. Fredag 14. august 2020 vil være siste dag med mulighet for innlogging for registrerte brukere.

 

GOD SOMMER!

Vi i Utdanningsforskning.no ønsker alle våre lesere god sommer. Vi takker for følget denne våren og ser frem til et like forskningsrikt høstsemester, men først skal vi ta oss en velfortjent pust i bak

Podcast

Lærerrommet: ADHD og andre oppmerksomhetsvansker, hvordan hjelpe?

Kan de ikke bare «ta seg sammen»? Hvordan kan lærere og skole tilrettelegge for elever som strever innenfor spekteret av oppmerksomhetsforstyrrelser og selvregulering?

 

Mikroblogging i klasserommet gjør at flere deltar i samtalen

Det er ikke alle elever som deltar i den tradisjonelle samtalen i klasserommet, men nå viser ny forskning at digitale samtalerom gir økt deltakelse og bedre samtaler.

 

Mange ungdommer opplevde personlig vekst i koronatiden

En ny NOVA-undersøkelse viser at hele tre av fire ungdommer mente at pandemien påvirket livene deres positivt. Det overrasket ungdomsforsker Anders Bakken.

 

Hjemmeskole under korona: Lærerne brukte mer tid på å forberede undervisningen

En fersk spørreundersøkelse blant lærere i grunnskolen viser at lærere på alle trinn brukte langt mer tid på å forberede undervisningen i tiden med hjemmeskole, enn de normalt sett gjør.

 

Var lærerne klare for å bli heldigitale?

– Lærerutdanningen må i større grad enn i dag forberede lærere på de ulike mulighetene og utfordringene ved digital undervisning, argumenterer forskere. De kommer med anbefalinger til hva vi kan lære

 

Opplæring basert på hjerneforskning gjorde barn tryggere på sykkel

En ny opplæringsmetode for trafikkforståelse hos barn har gitt oppsiktsvekkende gode resultater. Metoden, som er utviklet av forskere og pedagoger, utfordrer og stimulerer sentrale funksjoner i hjerne

 

– Å lese litteratur krev trening

Pisaundersøkinga 2018 avdekka at norske elevar les mindre både på fritida og på skulen, samanlikna med for ti år sidan.

 

Bidrar til undervisningsopplegg om 22. juli

26 studenter ved grunnskoleutdanningen ved Universitetet i Agder har deltatt i utarbeiding av undervisningsressurser om 22. juli for lærere.

 

Hvordan påvirker foreldrene norske ungdommers skolestress?

NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen har intervjuet norske ungdommer om skolestress og foreldrepress.

Podcast

Lærerrommet: Hva betyr elevmedvirkning i fagfornyelsen?

Med de nye læreplanene skal også lærere legge til rette for elevmedvirkning i alle fag. Hva er egentlig elevmedvirkning?

 

Slik kan barnehagen og skolen gi alle barn et rikere ordforråd

Professor Næss ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO mener at det burde være en menneskerett å få tilgang til et rikt ordforråd. Hun vet hvordan barn med svakt ordforråd kan få tidlig og riktig hje

 

Derfor har skolen en nøkkelrolle for å stoppe matsvinnet

Hvert år kaster hver og en av oss over 40 kilo mat. Samtidig er det kun fire av ti lærere som underviser i mat og helse som har utdanning i faget. – Et stort paradoks, sier ernæringsforsker.

Podcast

Lærerrommet: Skolevegring, hva er løsningene?

Skolevegring og alvorlig skolefravær har ulike forklaringer og nyanser, og konsekvensene kan være drastiske. Hva vet vi om årsaker og gode veier til løsning?

 

Lærere ønsker egenutvikling for at elevene skal lære mer

Ksenia Solheim har forsvart sin doktoravhandling i utdanningsvitenskap. Hun har funnet ut at lærere ønsker å lære mer om interaksjoner i klasserommet fordi de erfarer at det kan ha stor innvirkning på

 

Regjeringen bommer med jobbtiltak for flyktninger

Som en følge av flyktningebølgen i 2015 lanserte regjeringen «Hurtigsporet» for å få flyktninger raskere i arbeid. Men forskning fra UiT viser at tiltaket bommer og ikke prioriterer de gruppene som tr

 

Hjemmeundervisningen under koronastengte skoler

Lærerne har hatt relativt få problemer med å gjennomføre den digitale undervisningen, men større utfordringer med å følge opp sårbare elever. Det viser en ny analyse.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter